Dk
i Hillerød

Om isolering

I Danmark er der hundrede tusinder af boliger, der ikke lever op til de nyeste krav om isolering. Langt de fleste enfamiliehuse er bygget efter 1960, hvor kravene til husets isolering ikke var særlig skrappe, det ved nutidens øjne. Kravene til boligisolering er gradvist hævet over årene, så vi i dag skal isolere loftet med 30 cm isoleringsmateriale. Isolering af boligen er altså ikke kun en privat sag. Det er også et krav fra samfundet.

Ved at isolere vores bolig bedre, opnår vi en bedre energiøkonomi i privatregnskabet. Samtidig får vi også reduceret vores CO2 udslip og gavner dermed miljøet.

Når de bestående boliger skal efterisoleres, findes der flere muligheder. Isolering kan fås i måtter eller ruller og den kan fås som løs isolering til indblæsning. Måtter og ruller kan ikke anvendes til efterisolering af hulmure, men kun til isolering af steder, der umiddelbart er til at komme til, som f.eks. lofter og ved nybyggeri.

Isolering med løsfyld blæses ind, og kan derfor anvendes til alle former for isoleringsarbejder, det være efterisolering af loft, hulmure, etageadskillelser og af kolde gulve mod krybekældre. Det er anvendeligt både når der bygges nyt og når bestående byggeri skal efterisoleres.

Papiruld er en af mulighederne, når der vælges isolering med løsfyld. Papiruld består af hule cellulosefibre, der er behandlet, så de ikke angribes af råd, svamp eller skadedyr. Denne behandling giver også en effektiv brandhæmmende virkning, så Papiruld har en højere brandmodstand end f.eks. glasuld.

Find isoleringsfirma i
hele Danmark

Står du overfor en isoleringsopgave i huset, virksomheden eller foreningen?
Så kontakt os vi vores kontaktside, eller ring på Tlf.: 4814 1188.